Artikeldatabase [Tilbage]  
Titel :  Arrhytmia and exercise intolerance in Fontan patients: Current status and future burden..
Artikel/Poster :  Artikel
Forfatter :  Hanel, Birgitte
Funktion/Stilling :  Bioanalytiker dr. Med.
Forfatter type :  3.,4.,...
Funktion/Stilling :  Bioanalytiker dr. Med.
Institution :  University Hospital, Rigshospitalet, Denmark
Afdeling :  Department of Cardiology
Tidsskrift :  Journal of Cardiology International
Eksakt / unik placering i tidsskrift :  .pii: S0167-5273(12)01684-1. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.12.055
År :  2013
Link til artikel :  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arrhytmia+and+exercise+intolerance+in+Fontan+patients%3A+Current+status+and+future+burden..
Keyword :  Lung function, maximal oxygen uptake, young people