Artikeldatabase [Tilbage]  
Titel :  Bile acid determination with different preparations of 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase
Artikel/Poster :  Artikel
Forfatter :  Bruusgaard (tidligere Sørensen), Hanna
Funktion/Stilling :  Bioanalytiker
Forfatter type :  2.
Funktion/Stilling :  Bioanalytiker
Institution :  Glostrup Hospital
Afdeling :  Afdeling D''s laboratorium
Tidsskrift :  Clinica Chimica Acta
Eksakt / unik placering i tidsskrift :  Volume 77, Issue 3, 15 June 1977, Pages 387-395
År :  1977
Link til artikel :  www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T57-47RJXG1-1YJ&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1b35d91e30525ada9a85724cac6b2fc9
Keyword :