Artikeldatabase [Tilbage]  
Titel :  Isotopkardiografi. Måling af hjerteventriklernes pumpefunktion med non-invasiv isotopteknik
Artikel/Poster :  Artikel
Forfatter :  Birte Lønborg-Jensen (tidligere Hjort Jensen)
Funktion/Stilling :  Bioanalytikerunderviser
Forfatter type :  1.
Funktion/Stilling :  Bioanalytikerunderviser
Institution :  Københavns Amts Sygehus Glostrup
Afdeling :  Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling
Tidsskrift :  Hospitalslaboranten
Eksakt / unik placering i tidsskrift :  1986; 34: 5-11
År :  1986
Link til artikel : 
Keyword :  Metode, non-invasive undersøgelser, hjertets pumpefunktion, isotopteknik, gammakameraundersøgelse